طریقه نصب/ Installation

طریقه نصب:

تمام چادرهای سقفی برروی باربند خودرو نصب می گردند. یعنی ابتدا باید باربندی ساده و مستحکم برروی خودرو نصب گردد سپس چادر سقفی توسط بستهای مخصوص، برروی باربند نصب شود.

باربند ایده آل جهت نصب چادر سقفی شامل دو تا سه عدد رک آلومینومی است. این رک ها باید تحمل وزن چادرسقفی (حدود 70 کیلو گرم) و افراد (حداکثر 300 کیلو) را داشته باشند.

برندهای مطرحی چون Thule و Menabo در سطح جهانی این محصولات تولید می نمایند که خوشبختانه در کشور عزیزمان نیز نمایندگی دارند.

همچنین رک های آلومینیومی مخصوص آفرود نیز توسط بعضی از تولید کنندگان داخلی تولید می گردند، که کیفیت قابل قبولی نیز دارند.

همراه با چادر سقفی یزد کمپینگ 6 عدد بست ارسال می گردد به شکل زیر می توان با بستن چند پیچ در کمتر از یکساعت چادرسقفی یزد کمپینگ را برروی خودرو نصب یا پیاده نمود.