اندازه ها/ Dimensions

ابعاد و اندازه ها:

ابعاد چادرسقفی باید به گونه ای باشد که همخوانی لازم با سقف خودرو و راحتی مصرف کننده را تضمین کند. استانداردهای ابعادی در سطح جهانی برای چادر سقفی تعریف شده است. بدین معنی که ابعاد محصولات تولیدی توسط تولیدکنندگان جهانی که به صورت استاندارد این محصول را تولید می نمایند، تقریبا یکسان است.

چادرسقفی یزدـکمپینگ نیز از استانداردهای جهانی تبعیت می نماید. مصرف کننده با قد حداکثر 195 سانتی متر می تواند به صورتی کاملا ارگونومیک در جین استفاده از چادرسقفی، احساس راحتی نماید.

ابعاد حالت بسته: 210x130x30 سانتی متر

ابعاد حالت باز: 210x130x100 سانتی متر